Register

Bijeenkomst 'Bestuurlijke vernieuwing noodzakelijk?'

Maandag 28 mei hebben bestuurders van divers organisaties deelgenomen aan de bijeenkomst “Bestuurlijke vernieuwing Noodzakelijk’

Onder begeleiding van de Sesamacademie* is gesproken over wat besturen is, wat de uitdagingen voor besturen zijn en over andere manieren van besturen zoals ‘lean en mean’ en ‘delen en verbinden’. Vervolgens hebben de deelnemers hun eigen organisaties onder de loep genomen op gebied stuurkracht, draagkracht, samenwerkingskracht, hulpkracht en vernieuwingskracht. Als een van de onderdelen hapert werkt dit door op je bestuurlijk functioneren.  

Tot slot zijn de uitkomsten met elkaar gedeeld, ideeen uitgewisseld en doordenkertjes meegegeven zoals;

  • moet je het als bestuurder allemaal zelf doen of kun je anderen op taken of taakgebieden inschakelen.
  • Durf je verantwoordelijkheden los te laten.
  • Kun je expertise en bestuursleden delen

Wil je je verdiepen in deze materie lees dan deze reader

*SESAM academie adviseert en ondersteunt maatschappelijke organisaties waar vrijwilligers actief zijn. Zij zijn experts op het gebied van bestuurlijke- en organisatorische vraagstukken. Een vrijwilligersorganisatie, stichting of vereniging uit de gemeente Eindhoven kan bij Eindhoven Doet een Strippenkaart voor de Sesam Academie aanvragen.